Nieuws

Zoek in nieuwsarchief:

Verrekening van verliezen

18-01-18 - Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren. De verrekening van verliezen is niet onbeperkt in de tijd. Een verlies uit een jaar kan worden verrekend met de winst van het voorgaande jaar en met de winsten van de negen jaar volgende…
» Lees meer

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

18-01-18 - De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang in bedrijfsmiddelen van een onderneming te stimuleren. Wanneer een onderneming onderdeel is van een samenwerkingsverband wordt voor de berekening van de toe te kennen KIA uitgegaa…
» Lees meer

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18-01-18 - In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaardenreglement van de werkgever. In het arbeidsvoorwaardenreglement stond dat het deel uitmaakte van de individuele arbeidsovereenkomst. Het reglement bevatte een wijzigingsbeding. De vraag was of tussen…
» Lees meer

Asbestsanering monumentenpand

11-01-18 - Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid is beperkt tot de kosten die gemaakt worden om het pand in bruikbare staat te herstellen of te houden.Een van de eigenaren van een monumenten…
» Lees meer

Overtreding geheimhoudingsbeding

11-01-18 - De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het was de werknemer verboden om zowel gedurende als na afloop van de arbeidsovereenkomst aan derden mededeling te doen van zaken die hem bij de uitoefening van zijn functie ter ken…
» Lees meer

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

04-01-18 - Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd …
» Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting

04-01-18 - Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen …
» Lees meer

Investeringsaftrek 2018

04-01-18 - De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA).KIAVoor investeringen in bed…
» Lees meer

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

04-01-18 - OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de winst, maar maximaal …
» Lees meer

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

04-01-18 - Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Voorwaarde voor het ontvang…
» Lees meer